header
فیلترها

نوع مقاله

0 مقاله از 0

هیچ مقاله ای در این دسته بندی وجود ندارد.

تکنیک های نورپردازی

تکنیک‌های نورپردازی بسیار گسترده و متنوع هستند و بسته به نوع پروژه، فضا، امکانات موجود و اهداف مورد نظر می‌توانند متفاوت باشند. در زیر تعدادی از تکنیک‌های پرکاربرد در نورپردازی برای صحنه‌های فیلم و تلویزیون آورده شده است:


1. **نورکشی (Key Light):**

  - نورکشی یکی از اصولی‌ترین تکنیک‌های نورپردازی است که در آن یک منبع نور اصلی به عنوان نورکلیدی برای روشنایی شخصیت یا موضوع اصلی صحنه استفاده می‌شود. این نور معمولاً از زاویه بالا و یا کناری اعمال می‌شود.


2. **نور پس‌زمینه (Backlight):**

  - نور پس‌زمینه از عقب شخصیت یا موضوع صحنه استفاده می‌شود و برای جدا کردن آنها از پس‌زمینه و ایجاد افزایش عمق در تصویر مورد استفاده قرار می‌گیرد.


3. **نور پراکنده (Fill Light):**

  - نور پراکنده برای کاهش سایه‌ها و تضادهای نوری سخت استفاده می‌شود و به عنوان یک منبع نور فرعی از جهت‌های مختلف به صحنه اضافه می‌شود.


4. **نور راننده (Kicker Light):**

  - نور راننده برای افزایش تفکیک بین شخصیت یا موضوع اصلی و پس‌زمینه استفاده می‌شود. این نور معمولاً از عقب و کنار شخصیت به سمت رو به دوربین اعمال می‌شود.


5. **نور ریلی (Rim Light):**

  - نور ریلی به عنوان یک نور حاشیه‌ای استفاده می‌شود و به ایجاد حاشیه‌ای روشن و تفکیک بین شخصیت یا اشیاء و پس‌زمینه کمک می‌کند.


6. **نور تزئینی (Accent Light):**

  - نور تزئینی برای برجسته کردن جزئیات خاص و یا ایجاد جلوه‌های ویژه در صحنه استفاده می‌شود.


7. **نور جلوه‌ای (Effect Light):**

  - نور جلوه‌ای برای ایجاد جلوه‌های ویژه مانند نورهای متراکم، نورهای فلش و دیگر جلوه‌های خاص استفاده می‌شود.


8. **تعادل نوری (Light Balancing):**

  - تعادل نوری بین منابع نور مختلف در صحنه را تضمین می‌کند تا به جلوه‌ی تعادل‌دار و هماهنگ نوری در تصویر برسیم.


9. **استفاده از سایه (Shadow Play):**

  - استفاده هوشمندانه از سایه‌ها برای تعریف ابعاد، حرکت و عمق صحنه است.


10. **نورپردازی حسی (Mood Lighting):**

  - استفاده از نورهای رنگی، دما و روشنایی برای ایجاد حالت و حس خاص در صحنه مورد نظر.


این تکنیک‌ها تنها چند نمونه از تکنیک‌های موجود در نورپردازی هستند و در عمل هنرمندان نورپردازی ممکن است از ترکیب مختلف این تکنیک‌ها برای بهترین جلوه و تأثیر در تصویر استفاده کنند.

Copyright © ۲۰۱۸ – 2024