header
فیلترها

نوع مقاله

0 مقاله از 0

هیچ مقاله ای در این دسته بندی وجود ندارد.

پرفورمنس

پرفورمنس در تئاتر یکی از عناصر اساسی است که تأثیر زیادی بر تجربه تماشاگران دارد. پرفورمنس، عملکرد بازیگران در صحنه است که شامل تمامی جنبه‌های اجرایی از جمله بازی، بیان، حرکات، نحوه اجرا و ارتباط با هم بازیگران می‌شود. یک پرفورمنس موفق، نه تنها بازیگران را در شخصیت‌های خود جا می‌دهد، بلکه همچنین قدرتی برای جذب و جلب توجه تماشاگران دارد. از این رو، هر بازیگر باید به دقت بسیاری به آماده‌سازی و اجرای پرفورمنس خود بپردازد تا بتواند تأثیر مطلوبی بر جمعیت داشته باشد. در واقع، پرفورمنس در تئاتر نقش اساسی در ایجاد تعامل موثر با تماشاگران و ایجاد یک تجربه فراموش‌نشدنی از نمایش دارد.

Copyright © ۲۰۱۸ – 2024