header
فیلترها

نوع مقاله

0 مقاله از 0

هیچ مقاله ای در این دسته بندی وجود ندارد.

بیان در بازیگری

بیان در بازیگری در تئاتر یکی از عناصر اساسی است که بازیگران باید به آن توجه ویژه داشته باشند. بیان در بازیگری به معنای انتقال احساسات، افکار و ایده‌های شخصیت به نحوی است که تماشاگران قادر باشند با آنها هم‌احساسی کنند و در داستان و نقش‌ها غرق شوند. هر بازیگر باید قادر باشد تا از طریق بیان در بازی، دنیای داخلی شخصیت خود را به واقعیت تبدیل کند و احساسات و افکار آن را به زبان بیان آورد. بیان در بازیگری می‌تواند از طریق کلام، حرکات، صدا، و حتی سکوت صورت گیرد. این امر باعث می‌شود که ارتباط عمیقی بین شخصیت و تماشاگران برقرار شود و تجربه‌ی نمایش به یک سطح جدید از واقعیت نزدیک شود. به عبارتی دیگر، بیان در بازیگری می‌تواند جادویی باشد که تماشاگران را به دنیای خیالی نمایش می‌کشاند و آنها را در آغوش داستان و شخصیت‌ها فرو می‌برد.

Copyright © ۲۰۱۸ – 2024